home
home


Wat is creatieve therapie?
Doel van de therapie
Wat zijn de middelen en materialen die we gebruiken?
Van begin tot einde van de therapie

 

Creatieve Therapie

In de therapie van praktijk “De Kameleon” wordt gebruik gemaakt van creatieve middelen en
materialen om een ontwikkeling in gang te zetten.
Deze non-verbale vorm van therapie wordt creatieve therapie genoemd. In de creatieve therapie staat niet het praten maar het doen en ervaren op de voorgrond. De therapie stimuleert je om vanaf een andere
invalshoek naar jezelf te kijken.
 
Creatieve therapie wordt aangeboden als:
- Drama therapie;
- Muziek therapie;
- Beeldende therapie;
- Dans therapie
- Tuin therapie.

In praktijk “De Kameleon” wordt beeldende therapie aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve middelen en materialen om een ontwikkeling in gang te zetten.
 

 

Doel van de therapie


De therapie begint met het duidelijk formuleren van jouw vraag en de doelen. We maken vervolgens een inschatting hoeveel tijd er nodig zal zijn om de doelen te verwezenlijken.
 
De doelen kunnen betrekking hebben op:
- het uiten van/omgaan met emoties als boosheid, verdriet, onzekerheid, schuldgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel
- het zelfbeeld
- relatie(s) met partner, familie en/of vrienden
- verwerkingsproblematiek (bijvoorbeeld door scheiding of verlies van een dierbare)
- angst- en/of spanningsklachten
- problemen in de communicatie: thuis, op je werk, op school of in het algemeen
- arbeidsgerelateerde thema’s en existentiële vraagstukken
 
Voor kinderen geldt verder dat de doelen nog ge­richt kunnen zijn op:
- weerbaarheid
- kind mogen/kunnen zijn
- omgaan met woede en agressie
- egoversterking
Doelen worden afgestemd op jou persoonlijke situatie. Het kan dus best zijn dat je in therapie wilt om een reden die hierboven niet genoemd wordt. Samen met mij overleg je of we hier in de therapie iets mee zouden kunnen en dan maken we daar een doel van.

 

hand reikt naar vlinders

 

De materialen en middelen

De materialen en middelen die binnen de therapie vaak toegepast worden zijn:
- tekenen en schilderen
- schrijven en dichten
- lichaamsbewustwording en ontspanningsoefeningen
- fotografie
- klei, textiel en hout

Het is voor deze therapie niet van belang of je kunt tekenen, schilderen of schrijven. Wel belangrijk is dat de methode die je samen met de therapeut uitkiest bij je past, zodat je je daarin optimaal kunt uitdrukken.

penselen

 

Van begin tot einde van de therapie:

Kennismakingsfase:
- De eerste afspraak is de intake. Van beide kanten worden gegevens uitgewisseld. Voor mij als therapeut is het bijvoorbeeld belangrijk te weten waar precies de klachten of vragen uit bestaan en wat jou verwachtingen zijn. Ook is het prettig informatie te hebben over je eventuele medische en psychiatrische klachten of verleden. Ik geef informatie over de te verwachten duur van de therapie en de manier waarop er wordt gewerkt.
Aan het einde van de intake wordt er besloten of we een behandelcontract met elkaar aangaan. De belangrijkste afspraken worden op papier gezet en hier zetten we beiden een handtekening onder.
- Vaak staan de eerste drie keer in het teken van observatie. In deze observatie schep ik een zo helder mogelijk beeld van de mogelijkheden die er zijn, en wat ik aan kan bieden in de therapie.
- Na deze drie keer schrijf ik een kort observatieverslag en daaraan gekoppeld een behandelplan. Deze krijg je thuisgestuurd. In de volgende sessie kan je nog aan me aangeven of je akkoord gaat met het observatieverslag en het behandelplan.
 
Behandelfase:
- We hebben elkaar nu 4 keer gezien, en de “behandelfase” begint dan meestal. De therapie wordt nu afgestemd op jou vragen en de doelen. Bij de een zullen korte opdrachten gericht op het omgaan met spanning op de voorgrond staan, terwijl de ander maanden met 1 project bezig kan zijn, welke bijvoorbeeld gericht is op verwerking.
- Om de drie maanden schrijf ik een (tussentijds) verslag. Hierin wordt gekeken hoe het gaat met de doelen, en of die eventueel bijgesteld moeten worden. Er wordt ook gekeken naar de duur van de therapie. Verlengen we het voor drie maanden, of gaan we de afsluitende fase in? Het is mijn streven een therapie niet langer te laten duren dan noodzakelijk. Toch zijn er vragen waar wat meer tijd voor nodig is. Als je te snel wilt, duurt het vaak juist langer. Het blijft belangrijk ook naar mij uit te spreken wat jou verwachtingen zijn. Het gene wat altijd voorop moet staan is dat jij je uiteindelijk beter gaat voelen. De therapie is er voor jou.
 
Afsluitende fase:
Als we besloten hebben de therapie af te gaan ronden, komen we in de derde en de afsluitende fase van de therapie. We nemen de tijd om de therapie goed af te bouwen en afscheid van elkaar te nemen. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de situatie en jou behoeften. Vaak nemen we hier nog een maand voor. De therapie heeft waarschijnlijk een belangrijke plek of functie in je leven gehad. Daarom moeten we goed kijken hoe het zal zijn zonder de therapie verder te gaan. Sommige mensen vinden het prettig na een aantal maanden na het einde van de therapie, nog een keer terug te komen. Anderen komen graag een tijd 1 keer per maand.
Hoe je de afsluitende fase ook invult, je wordt altijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierdoor kan ik kijken naar de punten die goed zijn gegaan, maar ook of er nog punten zijn die ik kan verbeteren, zodat een volgende therapie nog beter aan kan sluiten

ga naar de index